Ligne bleue | Zich verzekeren ... van zijn betaling !
Retour à la page d'accueil

Zich verzekeren ... van zijn betaling !

Artikel gewijzigd op 21 augustus 2017

Een schuldsaldoverzekering (ssv) onderschrijven is goed. Ze ook te betalen is nog beter... voor uw veiligheid !

Aangezien het probleem zich niet voordoet bij eenmalige premies, richt dit artikel zich alleen tot wie jaarlijks of gespreid betaalt.

Uit de vrijheid kwam de leegte voort...

Een korte verduidelijking : een ssv is een levensverzekering die op elk moment kan worden opgezegd, zonder precieze voorwaarden, zonder vooropzeg en zelfs zonder de verzekeraar te verwittigen. Kortom, door niets te doen kan men zijn dekking stopzetten, soms zonder het te beseffen ! En dat is juist het probleem !

Een jaarlijkse premie wordt in feite vaak betaald wanneer men een document van de verzekeraar met de post ontvangt. Maar wat indien de klant naar de nieuwe woning verhuist zonder de verzekeraar en /of de makelaar hiervan op de hoogte te brengen ? Niets ! En dat niets kan leiden tot een grote leegte.

Is dit de fout van de verzekeraar ?

Nee, de verzekeraar kan hier niets aan doen. Zonder uw nieuw adres te kennen, volgt hij slechts een legale procedure (voor de details klik hier). Zonder nieuws wordt het contract na 3 maanden in vermindering gebracht, dwz dat de financiële dekking bij overlijden niet langer van kracht is. Uiteraard kan het contract op elk moment worden geheractiveerd, maar alleen indien de verschuldigde sommen voor de periode tussen de stopzetting en heractivering worden betaald.

Uiteindelijk is het aan de klant om te zorgen voor de opvolging van zijn administratieve gegevens om een goed beheer van zijn contract te verzekeren. Een nalatige klant heeft geen verhaal tegen de verzekeraar of zijn makelaar.

Hoe problemen te vermijden ?

Wij nodigen u uit om van bij het begin eenvoudig maar efficiënt te handelen. U heeft twee mogelijkheden om problemen te vermijden : via een doorlopende opdracht of domiciliëring. Door dit jaarlijks te doen, sluit u elke vergetelheid uit. En indien u gespreide betalingen verkiest, zie dan ons "goed plan" (klik hier voor meer informatie).

Bienvenue sur notre site

Coronavirus : Notre activité se poursuit. Nous ne traitons toutefois vos demandes que par téléphone et mail. Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

11 octobre 2018
Banque Triodos : taxe compte-titres
La Banque Triodos a envoyé ce 10 octobre 2018 un courrier à certains clients dans le cadre de la taxe sur les comptes-titres. Les autres types de comptes ne (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao