Retour à la page d'accueil

Wat te doen ingeval van bijkomende premie of weigering ?

Artikel gewijzigd op 18 november 2018.

Het kan voorvallen dat, in functie van uw medische of professionele situatie of door het beoefenen van een sportactiviteit, de verzekeraar een bijkomende premie aanrekent bovenop het basistarief of zelfs ronduit weigert omdat de kans op overlijden (te) hoog is geworden. Wat te doen in dat geval ?

Eerst en vooral moet worden genoteerd dat onze simulaties altijd worden gegeven onder voorbehoud van een normale gezondheidstoestand of de afwezigheid van een bijkomend risico gerelateerd aan beroep of sport. Maar het is de verzekeraar die de uiteindelijke premie bepaalt in functie van uw dossier.


Bijkomende premie

Een bijkomende premie uitgedrukt in een percentage kan dus worden toegepast bovenop het oorspronkelijke voorstel. Wanneer u bericht krijgt van de verzekeraar, moet deze u telkens een op zijn minst beknopte verantwoording voor zijn beslissing geven. U heeft dan drie mogelijkheden :

- Ofwel aanvaardt u eenvoudigweg het voorstel.
- Ofwel weigert u, zonder kosten of verplichting tenzij het ons te signaleren en u zoekt een alternatief.
- Ofwel vecht u het aan.

In het laatste geval moet u aan de verzekeraar gedetailleerd uitleg vragen over zijn standpunt en hem vervolgens informatie voorleggen die het tegenspreekt in een poging zijn beslissing te veranderen.

Indien hij bij zijn standpunt blijft, en voor zover de meerkost tussen de 25% en 75% bedraagt, kunt u beroep doen op de ombudsman voor verzekeringen. Wat tijd in beslag zal nemen, zelfs als het lijkt dat deze dienst snel advies geeft - en in de wetenschap dat men in de ssv vaak beperkt is qua timing.

Zodra de meerkost 75% overstijgt (dus vanaf 75,10%) is het eveneens mogelijk om beroep te doen op de beslissing in het kader van de wet Partyka die toelaat toevlucht te zoeken bij het Bureau voor de opvolging van de tarificatie. Het grote probleem hierbij is echter dat dit eveneens tijdrovend is (1 maand).

Weigering

In dit geval kunt u eveneens beroep doen op de wet Partyka - zij het met hetzelfde tijdsprobleem. In de praktijk heeft u meestal slechts twee opties :

- Uw kans wagen bij een andere maatschappij.
- Onderhandelen met uw kredietgever om de verplichting tot dekking van de ssv te vermijden.

Kan uw makelaar u helpen ?

Uiteraard, maar slechts in beperkte mate. Zelfs indien wij u kunnen bijstaan om u de mogelijkheden uit te leggen, zullen wij doorgaans, wegens het medisch beroepsgeheim, geblokkeerd raken zodra de vraag naar gezondheid ter sprake komt. En geloof ons, wat dat betreft hebben wij geen enkele mogelijkheid om te onderhandelen !

Bienvenue sur notre site

Coronavirus : Notre activité se poursuit. Nous ne traitons toutefois vos demandes que par téléphone et mail. Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

15 mai 2017
AFER Europe : les extraits annuels.
En date du 9 juin, vous avez dû recevoir votre extrait annuel 2016 de votre contrat AFER. Si ce n’est pas le cas, téléphonez-nous. L’article ci-dessous a été (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao