Ligne bleue | Terugbetaling van medische kosten
Retour à la page d'accueil

Terugbetaling van medische kosten

Artikel opgesteld op 21 december 2018.

Indien u een of andere vraag van de gezondheidsverklaring negatief beantwoordt, vraagt de verzekeraar u een volledige vragenlijst in te vullen.

Op basis hiervan kan hij mogelijk bijkomende analyses nodig hebben om zijn offerte op te stellen. En dit kan geld kosten. Kunt u deze terugbetaald krijgen ?


Het antwoord is ja, maar op voorwaarde dat :

1. U dit specifiek bij de maatschappij aanvraagt
2. U de nodige financiële documenten ter staving bij uw aanvraag voegt
3. De maatschappij vergoedt enkel het gedeelte dat niet door de mutualiteit wordt terugbetaald

De terugbetaling zal gebeuren na het aflossen van de eerste premie.

Een probleem

Zoals we hebben gezien vraagt de maatschappij analyses om haar offerte op te maken. Indien deze analyses tot een bijkomende premie leiden, kan zich volgend probleem stellen.

Deze meerkost kan aanzienlijk zijn of zelfs té hoog liggen en op dat moment kunt u - aangezien het slechts om een offerte gaat - weigeren en elders uw kans wagen. Alleen is het zo dat de maatschappij in dat geval niets terugbetaalt ! Voor ons is dat onaanvaardbaar omdat men dan in een situatie van alles of niets terechtkomt. En dat men om met niets te eindigen ook nog eens heeft moeten betalen. Een offerte zou per definitie zonder druk moeten kunnen aanvaard of geweigerd worden. Dat is hier niet het geval.

Dit lijkt ons des te moeilijker te aanvaarden daar bij de vraag om bijkomende analyses er bij ons weten geen enkele melding van terugbetaling wordt gemaakt.

Wij hebben dus de juridische dienst van onze federatie van makelaars gecontacteerd voor meer informatie hieromtrent. Voorlopig lijkt de verzamelde informatie erop te wijzen dat er geen enkele wetgeving of jurisprudentie voor deze materie bestaat. Sommige maatschappijen stellen voor om in alle gevallen terug te betalen, andere niet.

8 juillet 2017
AFER Europe : arrêt des réductions sur frais
Article rédigé le 8 juillet 2017. Tout a une fin. En ce qui concerne AFER, c’est déjà le cas puisque le contrat n’est plus commercialisé depuis novembre 2015. (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao