Retour à la page d'accueil

i. Belangrijke opmerkingen betreffende onze formules voor schuldsaldoverzekering.

Merk op dat wanneer wij u een eerste voorstel toesturen, dit doorgaans is opgesteld met als doel u een idee te geven van de kostprijs en bijgevolg slechts dient om te kunnen vergelijken.

Behoudens specifieke vermeldingen die u ons zou hebben gecommuniceerd, worden deze voorstellen opgesteld oa in functie van volgende criteria :


1. Standaardcontract : één verzekering per persoon.

2. Fiscaliteit al dan niet inbegrepen volgens uw gegevens.

3. Aanvrager in goede gezondheid, zonder risicoberoep of -sport.

4. Tarief "Ervaring", met drie jaar garantie (zie ons speciaal artikel voor meer informatie).

5. Geen bijkomende garanties.

6. Eenmalige premie uitgezonderd, premies jaarlijks te betalen gedurende 2/3 van de duurtijd van het contract (maar de volledige duurtijd van de lening dekkend).

Deze criteria kunnen uiteraard worden aangepast aan uw aanvraag.

Wij verlenen altijd een tariefsimulatie ter goeder trouw maar deze zal moeten gevalideerd worden door de verzekeraar onder vorm van voorstel om contractueel te zijn. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen, typfouten, onvolledige gegevens, weigering door de verzekeraar, etc.

klik hier om terug te keren naar de rubriek "verzekeringen".

Bienvenue sur notre site

Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

11 octobre 2018
Banque Triodos : taxe compte-titres
La Banque Triodos a envoyé ce 10 octobre 2018 un courrier à certains clients dans le cadre de la taxe sur les comptes-titres. Les autres types de comptes ne (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao