Ligne bleue | i. Belangrijke opmerkingen betreffende onze formules voor schuldsaldoverzekering.
Retour à la page d'accueil

i. Belangrijke opmerkingen betreffende onze formules voor schuldsaldoverzekering.

Merk op dat wanneer wij u een eerste voorstel toesturen, dit doorgaans is opgesteld met als doel u een idee te geven van de kostprijs en bijgevolg slechts dient om te kunnen vergelijken.

Behoudens specifieke vermeldingen die u ons zou hebben gecommuniceerd, worden deze voorstellen opgesteld oa in functie van volgende criteria :


1. Standaardcontract : één verzekering per persoon.

2. Fiscaliteit al dan niet inbegrepen volgens uw gegevens.

3. Aanvrager in goede gezondheid, zonder risicoberoep of -sport.

4. Tarief "Ervaring", met drie jaar garantie (zie ons speciaal artikel voor meer informatie).

5. Geen bijkomende garanties.

6. Eenmalige premie uitgezonderd, premies jaarlijks te betalen gedurende 2/3 van de duurtijd van het contract (maar de volledige duurtijd van de lening dekkend).

Deze criteria kunnen uiteraard worden aangepast aan uw aanvraag.

Wij verlenen altijd een tariefsimulatie ter goeder trouw maar deze zal moeten gevalideerd worden door de verzekeraar onder vorm van voorstel om contractueel te zijn. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen, typfouten, onvolledige gegevens, weigering door de verzekeraar, etc.

klik hier om terug te keren naar de rubriek "verzekeringen".

8 juillet 2017
AFER Europe : arrêt des réductions sur frais
Article rédigé le 8 juillet 2017. Tout a une fin. En ce qui concerne AFER, c’est déjà le cas puisque le contrat n’est plus commercialisé depuis novembre 2015. (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao