Ligne bleue | e. premie : jaarlijks of eenmalig ? (2)
Retour à la page d'accueil

e. premie : jaarlijks of eenmalig ? (2)

2. Eenmalige premie

U betaalt de volledige premie in één keer af.

Voordelen :

- Het betaalde bedrag ligt verhoudingsgewijs lager dan het totaal van de betaalde premies volgens gespreide formules.- Daarenboven laat de eenmalige premie toe om bij de aanvang van de lening op handige wijze de fiscale enveloppe aan te vullen waarvan het plafond niet zou worden bereikt louter door de terugbetaling van kapitaal en interesten van de lening..

Nadelen :

- De kost ligt bij aanvang uiteraard hoger. Men ontneemt zichzelf bijgevolg middelen die zouden kunnen worden gebruikt voor dagelijks onderhoud of als financiële reserve (geplaatst op een spaarrekening met interesten).

- Het reële voordeel is niet wat men verkrijgt door een loutere berekening van het verschil met de optelling van de jaarlijkse premies. De reële waarde van de jaarlijkse premies zal, rekening houdend met de inflatie, in de loop der tijd verminderen (ze worden niet geïndexeerd).

- Door de transfer van competenties naar de Regio’s is het vaak niet langer interessant om een fiscale vrijstelling te vragen van de eenmalige premie. Raadpleeg ons gerelateerd artikel voor meer informatie.

- Ingeval van aflossing van de lening wordt het mogelijk om een deel van de betaalde premie (aan een prorata van de verstreken termijn) terug te vorderen, maar slechts mits een administratieve en mogelijk fiscale boete.

klik hier om naar het volgende onderwerp te gaan.

Bienvenue sur notre site

Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

8 juillet 2017
AFER Europe : arrêt des réductions sur frais
Article rédigé le 8 juillet 2017. Tout a une fin. En ce qui concerne AFER, c’est déjà le cas puisque le contrat n’est plus commercialisé depuis novembre 2015. (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao