Ligne bleue | e. De 2win formule (alleen Cardif)
Retour à la page d'accueil

e. De 2win formule (alleen Cardif)

Voor degenen die samen een lening aangaan maar die geen belastingvrijstelling (meer) hebben, heeft Cardif het « 2win » contract ontworpen.

Dit contract werkt op dezelfde wijze dan de « Classic » formule, maar het dekt de beide personen die terugbetalen samen. Jullie onderschrijven dus maar een enkel contract wat jullie toestaat het bedrag van de premies nog te verminderen gezien een enkel contract jullie toelaat de vaste kosten te verlagen !

Belangrijk : het 2win contract is fiscaal niet aftrekbaar. Het zal bijvoorbeeld zeer goed geschikt zijn voor een echtpaar die voor gespreide betalingen van hun ssv premies kiezen en waarvan de interesten van de lening het jaarlijkse aftrekbare bedrag van de lening overschrijden.

Goed te weten : Wanneer een van de verzekerden overlijdt, wordt het contract automatisch stop gezet. Als de tweede verzekerde zijn verzekering moet voortzetten, zal hij een nieuw contract moeten overschrijven. Maar gezien hij ouder is en dat intussen gezondheidsproblemen zijn kunnen verschijnen, zal de premie waarschijnlijk proportioneel hoger zijn. Dat is de reden waarom de "2win" formule enkel aan te raden is als 100 % van het bedrag van de lening op elk hoofd valt ! Zo moet, in geval van overlijden, de andere niets meer betalen gezien de lening volledig is terugbetaald.

Klik hier om naar het volgend onderwerp over te gaan

Bienvenue sur notre site

Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

11 octobre 2018
Banque Triodos : taxe compte-titres
La Banque Triodos a envoyé ce 10 octobre 2018 un courrier à certains clients dans le cadre de la taxe sur les comptes-titres. Les autres types de comptes ne (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao