Ligne bleue | c. Enkele hoofdvoordelen... (2)
Retour à la page d'accueil

c. Enkele hoofdvoordelen... (2)

2. Unieke premie :

Je betaalt alle premies in een keer.

Voordeel : Het betaald bedrag is minder groot dan het totaal van de betaalde premies in de gespreide formule.

Des te meer staat de unieke premie in het begin van de lening toe de fiscale omslag, waarvan het plafond door de terugbetalingen van het kapitaal en de interesten van de lening niet zou worden bereikt, zeer nuttig aan te vullen.

Zie hiervoor onze bijkomende artikels over het onderwerp.

Nadelen :

- De beginskosten zijn natuurlijk zwaarder. We missen zo misschien de liquiditeiten die voor het dagelijks leven nodig zouden kunnen zijn of de mogelijkheid een beetje geld opzij te zetten.

- De werkelijke aanwinst is niet zomaar het verschil die je zou kunnen uitrekenen. Inderdaad, rekening houdend met de inflatie zal de reële waarde van de jaarlijkse premies met de tijd verminderen. (ze worden niet geïndexeerd.)

- Een unieke premie betalen is niet alleen een belangrijk som geld in een keer uitgeven terwijl je in het begin van een lening beter financiële middelen achterhoud.

- je mist zo ook een spaar reserve die, goed geplaatst, interesten kan opbrengen, wat ook substantieel het verschil tussen jaarlijkse premie en gespreide premies kan verminderen.

Eindelijk, met een unieke premie, hoe sneller je tijdens het contract zou overlijden, hoe meer je een deel van de verzekering nutteloos zou hebben betaald !! Hoewel dit een concreet argument is, laten wij jullie de kwaliteit en de fijnheid van dit argument beoordelen.

Ter conclusie, zal er enkel worden aangeraden een jaarlijkse premie te onderschrijven als er een fiscaal aftrek bij kan horen.

Belangrijke nota’s over jaarlijkse premies

A. Het is helemaal mogelijk een aftrekbaar jaarlijks premie contract te onderschrijven om van het maximum fiscale aftrek te kunnen genieten en overigens een ander, niet aftrekbaar jaarlijks premie of een “2win” contract te onderschrijven. Beide contracten dekken natuurlijk het geheel van de lening !

B. In geval van het verkoop van het onroerend goed gevolgd door de aankoop van een ander onroerend goed is het unieke premie contract niet verloren ! Hij wordt alleen overgebracht en eventueel aan het nieuw onroerend goed of lening aangepast.

C. In geval van verkoop van het onroerend goed bij gevolg van echtscheiding bijvoorbeeld, is het mogelijk de teruggave van het ongebruikte deel van de unieke premie te vragen om de leningsaldo te dekken. Dat brengt kosten mee maar maak het jullie mogelijk een min of meer groot bedrag terug te krijgen, afhankelijk van het reeds uitgevoerde duur. Met gespreide premies is dat vaak niet mogelijk.

Klik hier om naar het volgend onderwerp over te gaan.

Bienvenue sur notre site

Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

12 janvier 2017
Déclaration d’impôt pré-remplie : attention !
Article rédigé le 12 janvier 2017 Il semble qu’un projet soit sur les rails pour votre prochaine déclaration d’impôts (2017, revenus 2016), à savoir la (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao