Retour à la page d'accueil

Wanneer ben ik verzekerd ?

Artikel op 4 januari 2016 geschreven.

Er wordt ons regelmatig gevraagd vanaf wanneer de dekking van een verzekeraar op een kontrakt aktief is en vanaf wanneer ze het niet meer is. Alles hangt eigenlijk van het moment af en van wat betaald is geweest … of niet !!

Laten we duidelijk zijn.In het begin was...de ingangsdatum

Wanneer we het kontrakt oprichten, noteren we altijd een zogenaamde « ingangsdatum ». Het is vanaf deze datum dat het contract (en vaak de lening) daadwerkelijk starten. Behalve dat Cardif daarbij een eigenaardigheid bijvoeg : een gratis dekking tot 4 maanden voor de ingangsdatum ! Daarom rijzen vragen op : vanaf wanneer zijn we gedekt ? En tot wanneer ? Wanneer moeten we de premie betalen ? En als ik niet of niet meer betaal ?

Om op deze vragen te beantwoorden, is het best het voorbeeld van een tijdlijn te nemen.

Laten we terug in de tijd gaan

Laten we een ingangsdatum inbeelden. Het abonnement kan dus tot 4 maanden voor en ten laatste op de dag van die datum (*) van start gaan.


A. Van de onderschrijving tot de ingangsdatum :

- In geval van overlijden zal je gedekt zijn
- Voor het initiële bedrag die in het kontrakt staat vermeld
- En dit, zelfs al is de premie nog niet betaald !


B. Op de effectieve datum zijn er drie mogelijkheden :

1. De premie is ten laatste op de ingangsdatum betaald :

- De dekking blijft verworven
- Voor het bedrag die in het kontrakt staat vermeld
- Tot de volgende termijn

2. De premie is tussen de ingangsdatum en tot 90 dagen daarna(**) betaald :

- Je bent tussen de ingangsdatum en de datum van aankomst van de premie bij de maatschappij niet meer bedekt.
- Op die datum is de dekking verworven voor het bedrag die in het kontrakt staat vermeld.
- En dit, tot de volgende termijn

3. Als de premie tot 3 maanden na de ingangsdatum onbetaald blijft, vervalt het kontrakt.


C. Bij elk volgende termijn zijn er twee mogelijkheden :

1. De premie is ten laatste tot 90 dagen na de ingangsdatum betaald (**) :

- Zie B.1. hierboven
- Je blijft tijdens de 3 maanden na de datum volledig gedekt !

2. Als de premie tot 3 maanden na de ingangsdatum onbetaald blijft :

- Het kontrakt wordt tot maximaal drie jaar verlaagd.
- Je bent gedekt, maar alleen in verhouding tot het bedrag die door de oudere premies was gedekt en afhankelijk van de datum van het verlies
- Het bedrijf waarschuwt de kredietgever van de vermindering van het kontrakt
- Een eventuele toekomstige betaling kan de overeenkomst opnieuw opstarten, maar het zal alleen geldig zijn als alle niet-betaalde premies vanaf de ingangsdatum worden gewist.
- Het herstarten van het contract kan ook gebeuren op de voorwaarden die de door de maatschappij zijn bepaald (nieuwe tarief, medische vragenlijst, etc.)


(*) Die datum van de dag tevoren is theoretisch in de mate waarin wij en jullie tijd nodig hebben om de onderschrijving te doen ! Zie hiervoor ons aanvullend artikel.
(**) Merk op dat het bedrijf een maand na de ingangsdatum een herinneringsbrief en 2 maanden na de ingangsdatum nog een aanbevolen brief opstuurt.

Bienvenue sur notre site

Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

16 janvier 2018
Taux 2017 du compte Afer Europe
Article publié le 16 janvier 2018 Taux net 2017 Fonds garanti (après frais de gestion) : 2,40 %. Faut-il le dire ? En cette période de taux bas, le résultat (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao