Retour à la page d'accueil

Ik heb tijd genoeg...

Artikel gewijzigd op 21 augustus 2017.

Tussen een aanvraag tot dekking van ssv en de uitgave van de polis kan er redelijk wat tijd verstrijken. U bent zich daar beter van bewust om te vermijden dat u zonder verzekering zit op de dag dat de akte wordt getekend.


De vier elementen die bij een dossier voor vertraging kunnen zorgen, zijn :

- Het zoeken van de beste formule
- De eisen van de bank (minimaal te dekken bedrag, polis voorgelegd 10 dagen voor de akte, etc.)
- De gezondheidstoestand, een beroepsmatige - of sportactiviteit die een uitgebreide medische vragenlijst vereisen met analyses en/of bezoeken bij de behandelende arts.
- Het werk van uw makelaar en van de verzekeraar die overbevraagd of met verlof kunnen zijn en bovenal niet 24u/24u beschikbaar zijn !

Tot besluit

Wij raden u ten stelligste aan om vooruitziend te zijn. Temeer daar Cardif of AFI-Esca tot 4 maanden gratis dekking aanbieden voorafgaand aan de ingangsdatum van het contract ! En het betalen van de eerste premie kan gebeuren vlak voor de ingangsdatum. Daarom, geen reden om uzelf te ontzien : een goed verstaander is een goede onderschrijver !

17 juin : Congé de travail
6 septembre : Salon Valériane
19 octobre : Salon HOPE à Namur
28 mars 2019
GENERALI : Action Taxe 2 %
Bonne nouvelle si vous envisagiez de souscrire au contrat Fortuna di Generali : la compagnie prend en charge la taxe d’assurance de 2 % pour tout versement (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao