Ligne bleue | Het overlijden bij ongeval
Retour à la page d'accueil

Het overlijden bij ongeval

Artikel op 3 december 2013 geschreven

Het wordt ons vaak gevraagd of de basisgarantie van de Cardif schuldsaldoverzekering het overlijden bij ongeval dekt. Het antwoord is “ja”. Waarom stellen we dan toch de vraag ?

De betwisting komt van een mogelijke optie in het kontrakt : een bijkomende dekking in geval van overlijden bij ongeval. Maar het gaat hier wel over een optie ! Het moet dus wel degelijk verstaan worden dat wanneer een verzekerde bij ongeval overlijd, hij gedekt zal worden en zijn kontrakt ook al zijn effekten zal hebben , zelfs heeft hij deze optie niet onderschreven. Artikel 13 van de algemene voorwaarden is hierover duidelijk gezien het het overlijden bij ongeval niet uitsluit : Als de verzekerde tijdens de duur van zijn polis overlijd, betalen we de begunstigde het bedrag dat in de bijzondere voorwaarden staat. En artikel 14 dat de gevallen van uitsluiting beschrijft (opzettelijke daden, oorlog in het buitenland, enz.) vermeldt hier niets over.

Daarbij heeft het onderschrijven aan deze optie een prijs, maar ook een verplichting : het bepalen van het bijkomend bedrag te betalen in geval van een overlijden bij ongeval. De clausule is als volgt : Constant kapitaal van min. € 25.000 met max. 100% van het overlijdenskapitaal gedekt en beperkt aan € 200.000.

In termen van premie genereert dit natuurlijk een verschil. Laten we een niet rokende man nemen van 30 jaar die een ssv neemt om een lening van 150.000 € te dekkenaan 3% in 20 jaar. Zijn jaarlijkse premie zal , voor de Ligne Bleue korting, van 155,51 € zijn. Als hij er een dekking van 50.000 € aan toevoegd om een overlijden bij ongeval te dekken, zal de premie tot 206,06 € stijgen. Als hij tot 150.000 € wil dekken, dan wordt het 307,16 €. Dit is niet te verwaarlozen.

Kortom is het aan iedereen te zien... en zich te informeren. Want je bent voor dit soort risico misschien al gedekt door een groepsverzekering of een andere verzekering van je werkgever. Wetende dat het doel is om beter om te gaan met de verrassing en de dramatische realiteit van een onverwacht overlijden, is er geen behoefte aan een dubbele dekking.

Bienvenue sur notre site

Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

29 juin 2018
AFER Europe : versements familiaux
Article rédigé le 29 juin 2018 Comme précisé dans notre article connexe, depuis quelques temps déjà, il n’est plus possible pour un adhérent (ou non) de verser (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao