Retour à la page d'accueil

Het contract wijzigen

Artikel gewijzigd op 21 augustus 2017.

Soms moet de schuldsaldoverzekering gewijzigd worden. Is dit mogelijk en/of interessant ?

A. Indien het gaat om een administratieve wijziging

Dit vormt geen probleem. U deelt ons een adreswijziging of verandering van andere u betreffende administratieve gegevens mee en wij geven deze door aan de verzekeraar. Dit alles kan via email of met de post.


B. Indien het gaat om een wijziging die de premie kan beïnvloeden

Elke herziening van het contract die invloed heeft op het tarief gebeurt in feite in functie van uw gezondheidstoestand en vooral van uw leeftijd op het moment van de aanvraag van de herziening ! Om deze reden zult u merken dat een verlaagde premie dit verhoudingsgewijs minder zal zijn ten opzichte van het kapitaal of het verminderde risico.

Wij brengen hieronder de meest voorkomende redenen tot wijziging in herinnering en geven een idee betreffende de invloed van de wijziging. Ieder geval kan echter meer in detail geanalyseerd worden. U kunt ons hieromtrent contacteren.


1. Gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal : Aangewezen.

2. Verandering van rentevoet : Af te raden (de rentevoet heeft slechts weinig invloed op de premie).

3. Frequentie van de betalingen :

- Overgang van jaarlijkse naar maandelijkse, trimestriële of halfjaarlijkse betalingen : Af te raden. Kosten voor fractionnering. Zie ons artikel "Een goed plan".
- Overgang van gespreide naar jaarlijkse betalingen : Aangewezen.

4. Algemene gezondheidstoestand :

- Indien de gezondheidstoestand achteruitgaat : Nutteloos. Risico is inbegrepen in de premie.
- Indien de gezondheidstoestand verbetert : Aangewezen, indien een bijkomende premie bij aanvang werd aangerekend !

5. Gezondheidstoestand gerelateerd aan tabaksgebruik :

- Indien u van ’niet-roker’ naar ’roker’ overgaat : Verplicht.
- Indien u van ’roker’ naar ’niet-roker’ overgaat : Aangewezen.

Opgelet : wordt beschouwd als niet roker : een persoon die nooit heeft gerookt of tenminste sinds 12 maanden is gestopt. In geval van overlijden zal de verzekeraar medische informatie opvragen betreffende de oorzaak. Indien wordt vermoed dat de verklaring niet waarheidsgetrouw was, zal hij uiteraard weigeren om tussen te komen. Men zal dan moeten bewijzen dat de doodsoorzaak niet gerelateerd was aan tabaksgebruik, maar aan een vroegere toestand of een externe oorzaak.

6. Beroep :

- Indien u een risicoberoep opneemt (*) : Verplicht.
- Indien u een risicoberoep stopzet (*) : Aangewezen, indien een bijkomende premie bij aanvang werd aangerekend !


(*) Bijvoorbeeld : Militair, Koopvaardij, Visvangst op zee, Duiker, Luchtvaart, Activiteiten uitgeoefend op meer dan 15m boven de grond, Veiligheidsagent, Stuntman, Circusacrobaat, etc.

Bienvenue sur notre site

Coronavirus : Notre activité se poursuit. Nous ne traitons toutefois vos demandes que par téléphone et mail. Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

15 mai 2017
AFER Europe : les extraits annuels.
En date du 9 juin, vous avez dû recevoir votre extrait annuel 2016 de votre contrat AFER. Si ce n’est pas le cas, téléphonez-nous. L’article ci-dessous a été (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao