Retour à la page d'accueil

Gegarandeerd tarief of ervaringstarief ?

Artikel op 18 juni 2015 geactualiseerd.

Cardif, net als tal van andere bedrijven, bieden in ssv twee tarieven. De eerste wordt "gegarandeerd" genoemd, dat wil zeggen dat de premie gedurende de looptijd van het contract niet zal veranderen.

De andere wordt « ervaringstarief » genoemd en kan na 3 jaar evolueren, zonder bepaalde limieten.


Aangezien het ervaringstarief voordeliger is en dat er in geval van wijzigingen van de prijs, de verzekerde de overeenkomst binnen de 30 dagen kan beëindigen, is dit degene die we automatisch toepassen wanneer we een voorstel maken. Sommige stellen zich nog steeds de vraag of het niet beter is om meer te betalen en zeker van zijn budget te kunnen zijn. Onze visie is als volgt.

Herinnering

Laat ons je er eerst aan herinneren dat het pas in het vierde jaar is dat het ervaringstarief waarschijnlijk jaarlijks kan worden herzien. Dat wordt niet zo maar gedaan, als vermeld in artikel 18 van de algemene voorwaarden van Cardif : "We passen premies alleen aan als de nieuwe sterftecijfers aanzienlijk zijn gewijzigd of indien de wetgeving of de relevante toezichthoudende organen ons daaraan verplichten. De aanpassing wordt gedaan voor alle verzekeringen onder dezelfde voorwaarden gedaan, niet alleen voor die van jou.

Er moet worden opgemerkt dat dit, logischerwijze, een eenmalig premie contract niet betreft : we zullen hem altijd het ervaringstarief toepassen die per definitie in de tijd gegarandeerd is gezien het in een keer wordt betaald !

Beperkt risico

In de praktijk lijkt het risico van een herziene sterftetabellen, zonder die uit te sluiten, gering. Behalve als ik me vergis trekken de levensverwachting meer naar de stijgende kant dan naar de dalende kant. Zolang dit het geval zal zijn, is er geen reden om het tarief te wijzigen, aangezien de tabellen ten gunste van de verzekeraar spelen.

Bovendien is het risico ook door de gemaakte besparing beperkt, want als een tariefverhoging vanaf het vierde jaar kan optreden,zijn we er zeker van tijdens de eerste drie jaar winst te maken ten opzichte van het gegarandeerde tarief !

Ten slotte zijn wij van mening dat aangezien de beperkende voorwaarden en de nodige stijgingsmarge om het gegarandeerde tarief in te halen, het ervaringstarief een meer dan rationele keuze is.

Bienvenue sur notre site

Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

15 septembre 2017
Nouveau partenaire : Oxymmo
Nous avons entamé depuis peu un partenariat avec Oxymmo, coopérative à finalité sociale. Nous travaillons à la rédaction des articles informatifs et espérons (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao