Retour à la page d'accueil

Gewaarborgd of ervaring tarief ?

Artikel gewijzigd op 21 augustus 2017.

Cardif en AFI-Esca bieden zoals vele andere maatschappijen, twee tarieven binnen de schuldsaldoverzekering.

Het eerste heet "gewaarborgd", dwz dat de premie gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd blijft. Het andere heet "ervaring" en kan evolueren na 3 jaar, zonder vastgelegde einddatum.


Merk op dat dit logischerwijze geen betrekking heeft op contracten met eenmalige premie : daar wordt altijd het ervaringstarief toegepast, dat per definitie wordt gegarandeerd voor de volledige duurtijd wegens in één keer betaald !


Waarom lijkt het tarief "ervaring" het voordeligst ?

- Het is +/- 30 % minder duur.
- In geval van wijziging van het tarief kan de verzekerde zijn contract binnen de 30 dagen opzeggen.
- Het wordt 3 jaar gegarandeerd en zodoende bespaart men minstens 3 x +/- 30 %.
- De algemene voorwaarden van het contract bepalen dat de premies enkel worden aangepast wanneer statistieken voor sterftecijfers aanzienlijk veranderen of indien de wetgeving of bevoegde controle-organen hiertoe verplichten.
- De aanpassing wordt doorgevoerd voor alle verzekeringspolissen aan dezelfde voorwaarden en nooit alleen voor de uwe.

Beperkt risico

In de praktijk blijkt het risico van een herziening van de sterftecijfers (zonder het evenwel volledig uit te sluiten) gezien de stijging van de levensverwachting, gering. De balans tussen bovenstaande voordelen en het nadeel van een eventuele stijging van het tarief lijkt duidelijk over te hellen in het voordeel van het tarief "ervaring".

Bienvenue sur notre site

Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

22 juillet 2019
Comparatif compte terme vs branche 21
Peut-on vraiment comparer une branche 21 et un compte à terme ? Pas franchement, mais sur le plan du pur rendement, pourquoi pas ? Nous nous sommes prêtés à (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao