Retour à la page d'accueil

Gedekt of niet gedekt ?

Artikel gewijzigd op 21 augustus 2017.

Er wordt ons regelmatig gevraagd vanaf wanneer de dekking van de verzekeraar op een contract van kracht is en wanneer dit niet langer het geval is. Alles hangt af van het moment en van wat al dan niet betaald is !

Samengevat.In den beginne was er... de aanvangsdatum

Wanneer wij het contract opmaken duiden wij steeds een zogenaamde "aanvangsdatum" aan. Het is vanaf deze datum dat het contract (en dikwijls de lening) officieel ingaat. Behalve dat Cardif en AFI-Esca hier nog een bijzonderheid aan toevoegen : een gratis dekking tot 4 maandenvoor de aanvangsdatum ! Op dat moment rijzen er vragen : vanaf wanneer is men feitelijk gedekt ? En tot wanneer ? Wanneer moet de premie betaald worden ? En wat indien ik niet (meer) betaal ?

Om op deze vragen te antwoorden is het beter om a.d.h.v. een tijdslijn te werken.

De tijdslijn

Stellen we ons een aanvangsdatum voor. De onderschrijving kan plaats hebben tot 4 maanden voor deze datum.


A. Van de onderschrijving tot de aanvangsdatum :

- Zult u gedekt zijn ingeval van overlijden
- Voor het bedrag aangegeven op het contract
- En dit zelfs indien de premie nog niet is betaald !


B. Vanaf de aanvangsdatum, 3 mogelijkheden :

1. De premie wordt ten laatste betaald op de aanvangsdatum :

- De dekking blijft verworven
- Voor het bedrag zoals aangegeven op het contract (volgens de dalende balans van het saldo)
- Tot de volgende termijn

2. De premie wordt betaald tussen de aanvangsdatum en tot 90 dagen nadien(*) :

- U bent niet langer gedekt tussen de aanvangsdatum en de datum waarop de maatschappij de premie ontvangt
- Op deze datum is de dekking verworven voor het in het contract voorziene bedrag (en volgens de dalende balans van het saldo)
- En dit tot de volgende termijn

3. Indien de premie niet betaald wordt binnen de 3 maanden na de aanvangsdatum wordt het contract geannuleerd.


C. Bij elke volgende termijn, 2 mogelijkheden :

1. De premie wordt betaald ten laatste tot 90 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn (*) :

- Idem B.1. hierboven
- U blijft dus volledig gedekt gedurende de 3 maanden volgend op de uiterste betaaldatum !

2. Indien de premie niet wordt betaald binnen de drie maanden na de uiterste betaaldatum :

- Het contract wordt verkort met een duurtijd van maximaal 3 jaar
- U bent gedekt maar enkel aan de prorata van het bedrag gedekt door de eerdere premies en in functie van de datum van het ongeval
- De maatschappij verwittigt de verzekerde van de verkorting van het contract
- Elke latere betaling kan het contract heractiveren, maar het zal slechts van kracht zijn indien alle onbetaalde premies vanaf de ingangsdatum aangezuiverd worden
- Het heractiveren van het contract kan eveneens gebeuren onder de voorwaarden die de maatschappij stelt (nieuw tarief, medische vragenlijst, etc.)


(*) Merk op dat de maatschappij 1 maand na de aanvangsdatum een schriftelijk rappel verstuurt, en een aangetekend schrijven 2 maanden na de aanvangsdatum.

Bienvenue sur notre site

Coronavirus : Notre activité se poursuit. Nous ne traitons toutefois vos demandes que par téléphone et mail. Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

15 janvier 2020
AFER Europe : 1,85 % nets pour 2019 !
Les adhérents au contrat AFER Europe avaient été très bien servis en 2018 avec 2,25 % de rendement net sur leur contrat de branche 21 (Fonds garanti). Ils (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao