Retour à la page d'accueil

Fiscale aftrekbaarheid van de schuldsaldoverzekering

Artikel gewijzigd op 18 november 2018.

In het kader van het fiscale voordeel verbonden aan uw woning, kunt u soms in uw belastingaangifte specifieke bedragen inbrengen die elk jaar door de wetgever worden herzien.

Wij willen onze lezers erop wijzen dat aangezien de fiscale wetgeving soms heel snel en diepgaand evolueert (zoals het geval is met de transfer van fiscale competenties naar de regio’s), we besloten hebben niet langer fiscaal advies te geven op vlak van aftrekbaarheid van de schuldsaldoverzekering.

Het is aan iedere klant om de oplossing te vinden die hem/haar het beste schikt. Ons bureau baseert zich bijgevolg altijd op de gegevens die ons door de klant werden verstrekt om de voor hem/haar beste formule van schuldsaldoverzekering op te stellen.

Niettemin bieden wij hieronder enkele nuttige denkpistes om onze klanten te helpen :

1. Regionale Belasting

Afhankelijk van de regio waar het goed zich bevindt, kunt u al dan niet van een fiscaal voordeel genieten. Consulteer dus zeker de betreffende site van uw regio. Voor meer info, klik hier.

2. Simulator

Indien u kunt genieten van een voordeel, nodigen wij u uit om een fiscale simulator te gebruiken om het reële effect van een eventuele deductie op uw belasting te zien. Het wordt in feite aangeraden om slechts deze premies af te trekken die een reëel fiscaal voordeel opleveren.

- Tax-Calc
- Simulateur fiscal de Belfius

3. Eenmalige premie

Doorgaans zult u constateren dat het aftrekken van de ssv-premie in het kader van de woonbonus nutteloos is aangezien de maximale enveloppe reeds gevuld is met de lening en interesten - behalve op het einde van het jaar wanneer deze laatste laag staan. Een eenmalige premie kan dus de enveloppe volledig vullen. Wij kunnen overigens een contract in twee verdelen om een fiscaal gedeelte als eenmalige premie op te stellen en het andere, niet-aftrekbaar, in jaarlijkse premies.

- Voor meer informatie over de eenmalige premie, klik hier.

4. Pensioensparen

Een belastingbetaler kan zijn schuldsaldoverzekering aftrekken, ofwel in het kader van de enige en eigen woning (woonbonus), ofwel in het kader van pensioensparen.Deze tweede optie is niettemin vaak oninteressant, omdat zij namelijk de mogelijkheid tot een optimale reductie blokkeert met een contract dat een reële besparing en financieel rendement voorstelt, wat niet het geval is met de ssv. Maar indien u niet over een aftrekbaar contract voor pensioensparen beschikt kunt u uw ssv zeer wel binnen dit fiscale vak inschrijven. In dat geval zullen wij u voorstellen om bijvoorbeeld van een betaling over 2/3 van de duurtijd over te stappen naar een regime van 3 à 5 betalingen. Op deze manier kunt u meerdere opeenvolgende jaren het maximale bedrag aftrekken. Daarbij volstaat het om, de dag dat u van een echt pensioensparen wenst te genieten, uw ssv niet langer aan te duiden op uw aangifte en uw echt contract voor pensioensparen in de plaats te zetten.

Een ander belangrijk element om mee te nemen is de heffing. Indien u uw premies aftrekt en de verzekerde bij het einde van het contract nog in leven is, gebeurt er niets. Maar als er gedurende de looptijd van het contract een overlijden is, zal het door de verzekeraar overgemaakte kapitaal met 8% belast worden wegens de vroegere aftrek voor pensioensparen ! Om deze reden raadt men aan om in het kader van deze specifieke aftrek het kapitaal voor 109% te laten dekken (109 - 8 % = 100,28 %) en voor het gemak rondt men gewoonlijk af op 110%. Op deze manier is men zeker het voorziene bedrag te krijgen om de lening af te betalen

5. VAPZ en IPT

Zelfstandigen kunnen hun ssv aangeven als een vrij aanvullend pensioen en zaakvoerders van een firma als een individuele pensioenentoezegging. Zelfde opmerking als bij pensioensparen. De plafonds hiervan zijn te bekijken met uw boekhouder.

Bienvenue sur notre site

Coronavirus : Notre activité se poursuit. Nous ne traitons toutefois vos demandes que par téléphone et mail. Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

22 juillet 2019
Comparatif compte terme vs branche 21
Peut-on vraiment comparer une branche 21 et un compte à terme ? Pas franchement, mais sur le plan du pur rendement, pourquoi pas ? Nous nous sommes prêtés à (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao