Retour à la page d'accueil

De periode van reservatie of opname

Artikel gewijzigd op 21 augustus 2017.

Bij het afsluiten van een hypothecair krediet gebeurt het vaak dat aan de gebruikelijke duurtijd van 10, 15 of 20 jaar een zogenaamde opnameperiode wordt toegevoegd. Wat betekent dit ?

Tijdens de werken gaat de blootstelling (aan kosten) door...


Bij een nieuwbouw of renovatie worden de fondsen bestemd voor de ondernemer met mondjesmaat vrijgemaakt in functie van de werken die tot 24 maanden of langer kunnen aanslepen. Gedurende deze periode wordt uw hypothecaire lening niet in één keer vrijgegeven. In feite zult u de facturen van de aannemers bezorgen aan de bank die deze zal honoreren. Dwz dat u slechts geleidelijk aan het ter beschikking gestelde krediet zult opgebruiken.

Het voordeel is dat u gedurende deze periode alleen de interesten (en niet het kapitaal !) op deze vrijgegeven sommen zult terugbetalen. Dit is wat men verstaat onder opnameperiode. Zij maakt integraal deel uit van uw hypothecaire lening en moet bijgevolg als dusdanig worden verzekerd.

Een lineaire dekking

Teneinde uw ssv zo goed mogelijk af te stemmen op de lening, zult u dus de geschatte duur van de opnameperiode mee in rekening moeten brengen. Want indien u verdwijnt voor het beëindigen van de werken zullen uw contractuele verplichtingen naar uw erfgenamen overgaan, zowel ten opzichte van de ondernemer als van de bank. Aangezien echter nog geen kapitaal zal terugbetaald zijn, dekt de ssv 100% van de lening gedurende de opnameperiode.

Conclusie

U moet dus een zo goed mogelijke inschatting maken van de opnameperiode om uw ssv op uw lening af te stemmen en het evenwicht te vinden tussen (eventueel) verhoogde premie en adequate dekking.

8 juillet 2017
AFER Europe : arrêt des réductions sur frais
Article rédigé le 8 juillet 2017. Tout a une fin. En ce qui concerne AFER, c’est déjà le cas puisque le contrat n’est plus commercialisé depuis novembre 2015. (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao