Ligne bleue | Bijkomende vragenlijsten
Retour à la page d'accueil

Bijkomende vragenlijsten

Artikel op 18 juin 2015 geactualiseerd.

Mogen we een medisch of professioneel detail vergeten wanneer we een schuldsaldoverzekering onderschrijven als het mogelijk maakt een kleinere premie te behouden ? Iedereen is vrij van zijn daden, maar als makelaar kunnen we deze praktijken niet aanvaarden. Waarom ?

Ja, waarom ?

Dat het een opzettelijke feit is of niet valt dat onder de valse verklaring. En als je van jouw verzekeraar verwacht dat hij in geval van een schadervergoeding de overeenkomst respecteert... ben je verplicht de juiste en noodzakelijke gegevens aan te geven zodat hij de polis juist kan evalueren... In deze zin kunnen we je alleen maar aanraden wanneer je medische of professionele bijkomende vragenlijsten zou moeten aanvullen zo precies mogelijk te beantwoorden.

Wat moet je aangeven ?

In het algemeen moeten alle problemen aangegeven worden die de toename van de dood risico zouden kunnen veroorzaken en ook omdat de verzekeraar in staat moet zijn te bepalen of je gezondheid en je werk (bijvoorbeeld als je op een hoogte van meer dan 15 meter boven de grond moet snoeien) de statiestieken waarop hij zich baseert verergeren. Hiervoor is maar een oplossing : een juiste informatie.

Zo niet, wat gebeurt er ?

In geval van overlijden heeft de verzekeraar het volste recht om de oorzaken van het overlijden verder te onderzoeken. Als hij dan kan aantonen dat er een verband is tussen de dood en een niet aangegeven informatie op het moment van het onderschrijven van het contract zal hij zich niet laten blootleggen zonder te reageren. En als je aan een schuldsaldoverzekering onderschrijft is het om je echtgenote of familie te beschermen tegen ernstige financiële gevolgen die je overlijden zouden kunnen veroorzaken ! Om enkele euros te winnen is het een grote risico er veel te verliezen. Het is jammer dat risico te nemen, vooral dat de cijfers in jouw voordeel spreken...

Enkele statistieken...

We moeten er bij Cardif inderdaad rekening mee houden, en dit volgens onze persoonlijke ervaring (gezien hier geen gepubliceerde cijfers voor bestaan) , dat ongeveer 25% van de schadeclaims door het opsturen van een gedwongen volledige medische vragenlijst gaan en dat slechts 30% hiervan een verhoging van de premie, een uitstel of een weigering als gevolg hebben. Kortom, minder dan 10% zijn dus problematisch.

Laten we er dit bijzeggen, het is niet omdat er een extra premie is dat je erbij verliest. En dit, voor vier redenen :

- De Cardif tarief is een van de beste in de markt en een extra premie hier kan voordeliger zijn dan een hogere prijs ergens anders !

- Met de Ligne Bleue kortingen, is een stijging nog meer verminderd.

- Je kan de beslissing van de verzekeraar natuurlijk afwijzen en ergens anders gaan zien.

- Wij zijn er om je zaak te trachten te verdedigen, wat een opheldering verdiend.

Kan je makelaar je helpen ?

1. ... een dossier te verdedigen ?

JA ! En we zullen hier ook alles voor doen. Maar laat ons duidelijk zijn : de maatschappij heeft haar eigen verplichtingen en bijkomstigheden, namelijk op commercieel vlak. Het verplicht niemand bij haar te onderschrijven en op basis van haar tarief heeft die maatschappij het recht de grenzen te leggen die het juist vindt.

2. ... een vragenlijst aan te vullen ?

NEE ! Omdat we, behalve voor de professionele vragenlijst die minder interpretatie problemen brengt, geen artsen zijn. De medische gegevens zijn vertrouwelijk en niet alleen hoeven we je hiervoor niet te helpen, maar we wensen het ook niet !!

Bienvenue sur notre site

Information, service, originalité, dynamisme, créativité : voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement (cliquez ici pour en savoir plus)

22 mai 2016
Delta Lloyd Life se moque du monde !
Article actualisé le 26 octobre 2016 C’est peu dire que nous ne sommes pas contents ! En cause, la compagnie Delta Lloyd Life. Nous venons de recevoir copie (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao