Ligne bleue | Bijkomende vragenlijsten
Retour à la page d'accueil

Bijkomende vragenlijsten

Artikel gewijzigd op 21 augustus 2017.

Bij het onderschrijven vraagt de verzekeraar soms om een bijkomende medische, sport- of beroepsgerelateerde vragenlijst in te vullen.

Waarom ?

Eenvoudig : teneinde een contract op te stellen vanuit het meest volledige beeld van het risico waarvoor u hem plaatst, moet de maatschappij over de juiste en noodzakelijke informatie beschikken opdat ze een adequate polis kan opstellen.Het doel hiervan is uiteraard om te kunnen beoordelen of het risico op overlijden hoger ligt ten opzichte van de statistieken. In dat opzicht, indien u een bijgevoegde vragenlijst moet invullen, dient u hier eerlijk op te antwoorden (*).

Als dit niet het geval is gaat het om een foutieve verklaring, waarvan de verzekeraar op het moment zelf geen weet heeft. Maar in geval van overlijden heeft hij uiteraard het recht om de oorzaak nader te onderzoeken. En als hij kan bewijzen dat er een verband is tussen het overlijden en bepaalde informatie waarover hij niet beschikte op het moment van onderschrijven, zal hij niet nalaten om te reageren.

Wanneer u echter een ssv onderschrijft, is dat oa omdat u uw partner of uw familie wenst te behoeden voor de zware financiële consequenties die uw overlijden kunnen veroorzaken. Een groot risico om vele euro’s te verliezen voor de enkele die u zal gewonnen hebben op de premie !


(*) Indien de situatie later evolueert en, afhankelijk van de situatie, het risico op overlijden verhoogt, kan het nodig zijn om de verzekeraar op de hoogte te brengen. klik hier voor meer informatie

22 juillet 2019
Comparatif compte terme vs branche 21
Peut-on vraiment comparer une branche 21 et un compte à terme ? Pas franchement, mais sur le plan du pur rendement, pourquoi pas ? Nous nous sommes prêtés à (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao