Retour à la page d'accueil

Aflossen van de polis

Artikel gewijzigd op 21 augustus 2017.

Een aanvraag tot aflossen van de polis is doorgaans gelinkt aan de stopzetting van de hypothecaire lening, gedekt door het contract.

De oorzaken variëren : scheiding, overname van de lening binnen een andere institutie, afbetaling zonder overname bv ten gevolge van een schenking, etc.Aangezien deze gebeurtenissen zich voordoen gedurende de looptijd van het contract, is het normaal zich af te vragen of men niet kan recupereren wat reeds betaald was. Dat is logisch, maar niet zonder gevolgen. Alles hangt af van de betalingswijze van de premie.


Indien u de premies jaarlijks betaalt (of gespreid)

In dat geval verwacht u beter (bijna) niets van de aflossing van uw contract en wel om deze 3 redenen :

- De administratieve kosten verbonden aan het contract worden niet verminderd, noch terugbetaald
- De premie is vaak van slechts geringe omvang
- De betaalde premies hebben reeds een risico in het verleden gedekt

Het is dus beter om te kiezen voor een transfer of wijziging van het contract. Hiervoor staan wij tot uw dienst.

Indien u een eenmalige premie heeft betaald verloopt het anders.

U kunt een deel van de premie recupereren. Hier zal een actuariële berekening rekening houden met de kosten, de resterende duurtijd, eventuele fiscale terugbetaling, etc. In de realiteit is dit doorgaans echter geen goede zaak. Maar uiteindelijk, waarom een verzekering actief houden als ze niet langer nuttig is ? Daarentegen raden wij u aan om uw verzekering over te zetten naar een andere maatschappij wanneer deze uw lening overneemt, eerder dan een bijkomende verzekering te onderschrijven.

11 octobre 2018
Banque Triodos : taxe compte-titres
La Banque Triodos a envoyé ce 10 octobre 2018 un courrier à certains clients dans le cadre de la taxe sur les comptes-titres. Les autres types de comptes ne (...)
Lire la suite.
Voir toutes les actualités
Contact | Plan du site | Recherche | Un site propulsé par SPIP et mis en toile par Vivao